خانه درام دانلود سریال نهنگ آبی
خلاصه داستان : آرمین دانشجوی تیزهوش و درونگرای رشته امنیت شبکه است که بیشتر وقت خود را در سایت کتابخوانی تازه تاسیس اش صرف می کند. پدر او به بیماری ام اس مبتلاست و در آستانه جدایی از مادرش قرار دارد. در این میان سایت کتابخوانی آرمین باعث آشنایی او با ژاله و ورودش به ماجراهایی عجیب و تازه می شود...
در صورت داشتن هرگونه مشکل در دانلود فایل ها میتونید از روش های زیر ارتباط برقرار کنید : WhatsApp: 0917-8 7 3-7556
بخش دانلود
فصل 1 قسمت ها 30 کیفیت 480p میانگین حجم 345.47MB
قسمت اول: اعتراف 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 345.47 MB
قسمت دوم: شریک جرم 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 253.97 MB
قسمت سوم: فرار 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 324.15 MB
قسمت چهارم: بی خوابی 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 358.38 MB
قسمت پنجم: مهره ی پیاده 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 317.74 MB
قسمت ششم: فروپاشی 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 338.28 MB
قسمت هفتم: اثرات جانبی 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 303.02 MB
قسمت هشتم: اختلال 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 319.46 MB
قسمت نهم: انعکاس 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 343.54 MB
قسمت دهم: ناشناس 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 335.84 MB
قسمت یازدهم: گم شده 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 314.62 MB
قسمت دوازدهم: سرگیجه 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 316.23 MB
قسمت سیزدهم: مسیرهای فرعی 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 323.09 MB
قسمت چهاردهم: پیش از ملاقات 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 322.26 MB
قسمت پانزدهم: ملاقات 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 335.62 MB
قسمت شانزدهم: زندانی 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 334.53 MB
قسمت هفدهم: مگنولیا 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 313.93 MB
قسمت هجدهم: کلید 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 364.48 MB
قسمت نوزدهم: اصلاح شده 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 389.04 MB
قسمت بیستم: هیات مدیره 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 334.94 MB
قسمت بیستم و یکم: بی بازگشت 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 372.79 MB
قسمت بیستم و دوم: کابوس 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 426.04 MB
قسمت بیستم و سوم: تاریخ تولد 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 366.58 MB
قسمت بیستم و چهارم: کلیدهای خونین 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 398.71 MB
قسمت بیستم و پنجم: تحقیر 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 341.52 MB
قسمت بیستم و ششم: تسویه حساب 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 323.43 MB
قسمت بیستم و هفتم: پدر 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 388.81 MB
قسمت بیستم و هشتم: شبکه 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 326.89 MB
قسمت بیستم و نهم: قایق نجات 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 352.59 MB
قسمت سی ام: پایان 3500 تومان کیفیت : 480p حجم : 332.57 MB
فصل 1 قسمت ها 30 کیفیت 720p میانگین حجم 560.16MB
قسمت اول: اعتراف 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 560.16 MB
قسمت دوم: شریک جرم 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 413.55 MB
قسمت سوم: فرار 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 527.56 MB
قسمت چهارم: بی خوابی 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 581.61 MB
قسمت پنجم: مهره ی پیاده 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 514.81 MB
قسمت ششم: فروپاشی 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 549.10 MB
قسمت هفتم: اثرات جانبی 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 490.43 MB
قسمت هشتم: اختلال 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 464.56 MB
قسمت نهم: انعکاس 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 498.83 MB
قسمت دهم: ناشناس 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 487.43 MB
قسمت یازدهم: گم شده 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 458.95 MB
قسمت دوازدهم: سرگیجه 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 460.05 MB
قسمت سیزدهم: مسیرهای فرعی 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 470.18 MB
قسمت چهاردهم: پیش از ملاقات 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 468.34 MB
قسمت پانزدهم: ملاقات 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 486.56 MB
قسمت شانزدهم: زندانی 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 486.39 MB
قسمت هفدهم: مگنولیا 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 460.49 MB
قسمت هجدهم: کلید 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 533.81 MB
قسمت نوزدهم: اصلاح شده 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 565.99 MB
قسمت بیستم: هیات مدیره 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 495.69 MB
قسمت بیستم و یکم: بی بازگشت 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 546.08 MB
قسمت بیستم و دوم: کابوس 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 625.72 MB
قسمت بیستم و سوم: تاریخ تولد 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 536.24 MB
قسمت بیستم و چهارم: کلیدهای خونین 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 583.39 MB
قسمت بیستم و پنجم: تحقیر 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 499.78 MB
قسمت بیستم و ششم: تسویه حساب 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 473.74 MB
قسمت بیستم و هفتم: پدر 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 569.24 MB
قسمت بیستم و هشتم: شبکه 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 478.61 MB
قسمت بیستم و نهم: قایق نجات 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 553.52 MB
قسمت سی ام: پایان 4000 تومان کیفیت : 720p حجم : 519.26 MB
فصل 1 قسمت ها 30 کیفیت 1080p میانگین حجم 1.45GB
قسمت اول: اعتراف 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.45 GB
قسمت دوم: شریک جرم 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.08 GB
قسمت سوم: فرار 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.37 GB
قسمت چهارم: بی خوابی 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.50 GB
قسمت پنجم: مهره ی پیاده 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.32 GB
قسمت ششم: فروپاشی 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.42 GB
قسمت هفتم: اثرات جانبی 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.26 GB
قسمت هشتم: اختلال 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.19 GB
قسمت نهم: انعکاس 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.28 GB
قسمت دهم: ناشناس 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.25 GB
قسمت یازدهم: گم شده 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.20 GB
قسمت دوازدهم: سرگیجه 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.20 GB
قسمت سیزدهم: مسیرهای فرعی 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.23 GB
قسمت چهاردهم: پیش از ملاقات 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.21 GB
قسمت پانزدهم: ملاقات 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.25 GB
قسمت شانزدهم: زندانی 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.25 GB
قسمت هفدهم: مگنولیا 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.20 GB
قسمت هجدهم: کلید 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.41 GB
قسمت نوزدهم: اصلاح شده 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.47 GB
قسمت بیستم: هیات مدیره 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.30 GB
قسمت بیستم و یکم: بی بازگشت 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.43 GB
قسمت بیستم و دوم: کابوس 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.15 GB
قسمت بیستم و سوم: تاریخ تولد 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.02 GB
قسمت بیستم و چهارم: کلیدهای خونین 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.12 GB
قسمت بیستم و پنجم: تحقیر 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 983.40 MB
قسمت بیستم و ششم: تسویه حساب 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 923.55 MB
قسمت بیستم و هفتم: پدر 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.08 GB
قسمت بیستم و هشتم: شبکه 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 931.67 MB
قسمت بیستم و نهم: قایق نجات 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1005.29 MB
قسمت سی ام: پایان 4500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 942.10 MB
فصل 1 قسمت ها 30 کیفیت HQ_1080p میانگین حجم 2.52GB
قسمت اول: اعتراف 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.52 GB
قسمت دوم: شریک جرم 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.15 GB
قسمت سوم: فرار 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.74 GB
قسمت چهارم: بی خوابی 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.60 GB
قسمت پنجم: مهره ی پیاده 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.67 GB
قسمت ششم: فروپاشی 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.86 GB
قسمت هفتم: اثرات جانبی 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.53 GB
قسمت هشتم: اختلال 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.38 GB
قسمت نهم: انعکاس 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.52 GB
قسمت دهم: ناشناس 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.53 GB
قسمت یازدهم: گم شده 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.39 GB
قسمت دوازدهم: سرگیجه 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.40 GB
قسمت سیزدهم: مسیرهای فرعی 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.44 GB
قسمت چهاردهم: پیش از ملاقات 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.43 GB
قسمت پانزدهم: ملاقات 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.54 GB
قسمت شانزدهم: زندانی 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.48 GB
قسمت هفدهم: مگنولیا 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.35 GB
قسمت هجدهم: کلید 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.71 GB
قسمت نوزدهم: اصلاح شده 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.88 GB
قسمت بیستم: هیات مدیره 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.55 GB
قسمت بیستم و یکم: بی بازگشت 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.84 GB
قسمت بیستم و دوم: کابوس 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.64 GB
قسمت بیستم و سوم: تاریخ تولد 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.40 GB
قسمت بیستم و چهارم: کلیدهای خونین 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.54 GB
قسمت بیستم و پنجم: تحقیر 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.32 GB
قسمت بیستم و ششم: تسویه حساب 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.24 GB
قسمت بیستم و هفتم: پدر 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.49 GB
قسمت بیستم و هشتم: شبکه 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.25 GB
قسمت بیستم و نهم: قایق نجات 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.35 GB
قسمت سی ام: پایان 5000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.26 GB
فصل 1 قسمت ها 30 کیفیت BLURAY میانگین حجم 3.26GB
قسمت اول: اعتراف 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.26 GB
قسمت دوم: شریک جرم 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 2.78 GB
قسمت سوم: فرار 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.03 GB
قسمت چهارم: بی خوابی 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 2.60 GB
قسمت پنجم: مهره ی پیاده 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 2.46 GB
قسمت ششم: فروپاشی 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 2.55 GB
قسمت هفتم: اثرات جانبی 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 2.48 GB
قسمت هشتم: اختلال 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 2.68 GB
قسمت نهم: انعکاس 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 2.50 GB
خرید
2021/12/12 175 بازدید بدون دیدگاه
دیدگاه خود را بگذارید
نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد