خانه اکشن دانلود سریال قورباغه
دانلود سریال قورباغه

دانلود سریال قورباغه

0/5
خلاصه داستان : همیشه دوست داشتم بدونم آدم ها قبل از مرگ به چی نگاه می کنند؟ به کجا زل می زنند؟ به هیچ جا. فقط سوال دارن چه اتفاقی افتاد؟
در صورت داشتن هرگونه مشکل در دانلود فایل ها میتونید از روش های زیر ارتباط برقرار کنید : WhatsApp: 0917-8 7 3-7556
بخش دانلود
فصل 1 قسمت ها 15 کیفیت 480p میانگین حجم 299.66MB
قسمت اول 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 299.66 MB
قسمت دوم 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 321.56 MB
قسمت سوم 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 281.09 MB
قسمت چهارم 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 268.13 MB
قسمت پنجم 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 268.41 MB
قسمت ششم 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 282.61 MB
قسمت هفتم 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 308.75 MB
قسمت هشتم 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 259.99 MB
قسمت نهم 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 263.45 MB
قسمت دهم 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 283.17 MB
قسمت یازدهم 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 252.18 MB
قسمت دوازدهم 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 321.76 MB
قسمت سیزدهم 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 306.62 MB
قسمت چهاردهم 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 251.50 MB
قسمت پانزدهم - پایانی 6000 تومان کیفیت : 480p حجم : 419.85 MB
فصل 1 قسمت ها 15 کیفیت 720p میانگین حجم 695.86MB
قسمت اول 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 695.86 MB
قسمت دوم 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 504.42 MB
قسمت سوم 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 458.63 MB
قسمت چهارم 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 430.63 MB
قسمت پنجم 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 431.31 MB
قسمت ششم 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 453.82 MB
قسمت هفتم 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 496.34 MB
قسمت هشتم 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 423.74 MB
قسمت نهم 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 412.94 MB
قسمت دهم 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 454.88 MB
قسمت یازدهم 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 405.06 MB
قسمت دوازدهم 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 517.20 MB
قسمت سیزدهم 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 492.75 MB
قسمت چهاردهم 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 403.81 MB
قسمت پانزدهم - پایانی 6500 تومان کیفیت : 720p حجم : 676.11 MB
فصل 1 قسمت ها 15 کیفیت 1080p میانگین حجم 725.78MB
قسمت اول 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 725.78 MB
قسمت دوم 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 809.60 MB
قسمت سوم 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 736.36 MB
قسمت چهارم 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 673.36 MB
قسمت پنجم 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 676.31 MB
قسمت ششم 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 710.38 MB
قسمت هفتم 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 777.35 MB
قسمت هشتم 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 678.31 MB
قسمت نهم 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 662.52 MB
قسمت دهم 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 710.97 MB
قسمت یازدهم 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 633.70 MB
قسمت دوازدهم 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 808.22 MB
قسمت سیزدهم 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 770.80 MB
قسمت چهاردهم 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 631.12 MB
قسمت پانزدهم - پایانی 6600 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.03 GB
فصل 1 قسمت ها 15 کیفیت HQ_1080p میانگین حجم 1.66GB
قسمت اول 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.66 GB
قسمت دوم 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.86 GB
قسمت سوم 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.70 GB
قسمت چهارم 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.56 GB
قسمت پنجم 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.63 GB
قسمت ششم 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.65 GB
قسمت هفتم 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.80 GB
قسمت هشتم 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.60 GB
قسمت نهم 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.53 GB
قسمت دهم 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.64 GB
قسمت یازدهم 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.51 GB
قسمت دوازدهم 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.84 GB
قسمت سیزدهم 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.77 GB
قسمت چهاردهم 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.45 GB
قسمت پانزدهم - پایانی 6900 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.51 GB
فصل 1 قسمت ها 15 کیفیت BLURAY میانگین حجم 3.33GB
قسمت اول 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.33 GB
قسمت دوم 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.75 GB
قسمت سوم 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.37 GB
قسمت چهارم 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.10 GB
قسمت پنجم 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.17 GB
قسمت ششم 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.31 GB
قسمت هفتم 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.59 GB
قسمت هشتم 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.12 GB
قسمت نهم 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.08 GB
قسمت دهم 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.28 GB
قسمت یازدهم 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 2.96 GB
قسمت دوازدهم 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.70 GB
قسمت سیزدهم 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.59 GB
قسمت چهاردهم 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 2.96 GB
قسمت پانزدهم - پایانی 7500 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 5.05 GB
خرید
2021/06/13 371 بازدید بدون دیدگاه
دیدگاه خود را بگذارید
نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد